Prohlášení k personálním a mzdovým podmínkám na pedagogických fakultách

Prohlášení k personálním a mzdovým podmínkám na pedagogických fakultách

Prohlášení k personálním a mzdovým podmínkám na pedagogických fakultách

Asociace děkanů pedagogických fakult:

 

Ostrava 18. ledna 2023

 

Jako děkani pedagogických fakult chceme v souvislosti s „Výzvou na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“ poukázat na kritickou situaci na pedagogických fakultách.

 

Situace na Pedagogických fakultách ČR se v zásadě neliší od té, kterou popisují kolegové z filosofických fakult. Obecně platí, že mzdové podmínky akademických, ale i dalších pracovníků veřejných vysokých škol společensko-vědního a humanitního zaměření jsou v porovnání s průměrným platem v ČR nízké a neodpovídající náročnosti dané profese a jejímu přínosu pro rozvoj společnosti.

 

Velkým problémem pedagogických fakult ČR v této souvislosti je kriticky nízké personální zabezpečení jejich činnosti, tj. přípravy budoucích učitelů pro české školství. Podle dostupných výsledků kapacitního modelu chybí na pedagogických fakultách průměrně 373 úvazků. Tento rozdíl představuje navýšení o 28 % oproti současnému stavu. Poměr akademických pracovníků na studenty na pedagogických fakultách je naprosto neodpovídající potřebám kvalitního a individuálně zaměřeného studia. Existují i situace, v nichž je na jednoho pedagoga v přepočtu až 40 studentů. I z hlediska mezinárodního srovnání by mělo být dosaženo poměru přibližně 1:15.

 

Kromě výše uvedeného stávající situace neumožnuje na pedagogických fakultách přistupovat k systémovému navyšování tarifů (v souladu se současnými trendy v regionálním školství) akademických pracovníků a už vůbec ne navyšovat jejich počty. Tarify našich pracovníků jsou naprosto neodpovídající, a to v jakémkoliv srovnání. Ať již jde o průměrné platy pedagogických pracovníků v regionálním školství nebo průměrnou mzdu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ČR. Tento problém se již dnes kriticky projevuje například v rámci implementací nových inovací ve vzdělávání, rozvoje oborových didaktik v souladu s moderními trendy a poznatky, dalšího rozvoje vědeckých výsledků v návaznosti na Metodiku 17+ a budování celkového motivujícího a konkurenčního prostředí porovnání s vyspělými státy, které systémově podporují přípravu učitelů.

 

Pedagogické fakulty oceňují snahy MŠMT vedoucí ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. A to především v kontextu podepsaného Memoranda o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Z hlediska stávající situace je ale nezbytné hledat další možnosti podpory, které povedou k naplňování cílů reformy školství a zajistí zvýšení prostředků pro pedagogické fakulty v ČR.