Prohlášení děkanů pedagogických fakult k novele zákona o pedagogických pracovnících

Asociace děkanů pedagogických fakult:
Prohlášení k novele zákona o pedagogických pracovnících

Praha 13. ledna 2023

Jako děkani pedagogických fakult prohlašujeme, že náš postoj k novele zákona o pedagogických pracovnících, která nyní schvalována v Poslanecké sněmovně ČR je dlouhodobě neměnný:

 

Tisková zpráva k novele zákona o pedagogických pracovnících – Asociace (asociacepf.cz).

 

Prohlašujeme, že na našich fakultách se maximálně snažíme rozvíjet přípravu učitelů v souladu s nejnovějšími výzkumnými trendy, se zřetelem na rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencí, reflektovaných pedagogických praxí a vysokou didaktickou znalost vzdělávacího obsahu. Naše fakulty dlouhodobě přímo spolupracují se stovkami škol všech stupňů. V rámci pedagogických praxí s námi na přípravě budoucích učitelů spolupracují stovky učitelů a ředitelů všech stupňů škol.

U projednávané novely oceňujeme dlouhodobou snahu o zvyšování platů učitelů. Domníváme se, že jde o jeden ze zásadních faktorů vedoucích k zatraktivnění a zvýšení vážnosti učitelské profese. Na našich fakultách můžeme v posledních letech doložit nárůsty počtu uchazečů, víme, že učitelství je častěji první volbou, kterou si středoškoláci vybírají, když volí směr studia na vysoké škole, nežli tomu bylo dříve.

Naopak, nemůžeme akceptovat skutečnost, že se na školy dostávají (a budou moci se dostávat) učitelé několika nerovnocennými cestami a vedle plně kvalifikovaných a aprobovaných učitelů mohou být považováni za učitele také pracovníci s učitelským vzděláním získaným mimo vysokou školu.

Toto považujeme za nepřijatelnou deprofesionalizaci učitelského povolání. Dále považujeme za nepřijatelné, že náš stát jako regulátor částečně přenáší zodpovědnost za kvalitu vzdělávání učitelů na ředitele škol.

Leave a comment