O učitelství na pedagogických fakultách je dlouhodobý zájem

Ostrava, 25. 4. – Zájem uchazečů o učitelské studijní programy na pedagogických fakultách v České republice v posledních letech trvale roste.

Pedagogické fakulty se v poslední dekádě zaměřily na modernizaci a inovace. „Ze všech sil se snažíme, aby pedagogické fakulty byly otevřenými institucemi, které inovace nejen přijímají, ale také je přímo vytvářejí a implementují. Toto všechno samozřejmě uchazeči vidí a v jejich očích jsou naše fakulty čím dál atraktivnější. Společně s ministerstvem školství pak spolupracujeme na dalších možnostech, jak podpořit studium učitelství, například kompetenčním profilem absolventa učitelství, který nastaví celorepublikové standardy,“ říká za asociaci její předseda, děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Daniel Jandačka.

Děkani pedagogických fakult se shodují, že velký dopad na zvýšení zájmu uchazečů mohou mít jak faktory interní (např. nové, inovované studijní programy), tak externí (např. zvyšování mezd v regionálním školství). „Společně s ostatními pedagogickými fakultami jsme prošli náročným akreditačním procesem, v něm jsme zohlednili nejnovější trendy ve vzdělávání a zapracovali jsme je do našich studijních programů. Uchazečům o tom intenzivně dáváme vědět v našich propagačních kampaních,“ říká Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Leave a comment