Vyjádření Asociace děkanů k Etickému kodexu učitele

Asociace děkanů pedagogických fakult ČR Etický kodex učitele nikdy neprojednávala. Tento kodex by tedy neměl být prezentován tak, že byl vytvořen s její podporou. Asociace pouze nominovala experty, kteří byli zapojeni do konzultací k podobě kodexu.

Leave a comment