prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové

Funkční období: 2020 – 2024

Vystudoval hru na varhany na konzervatoři v Pardubicích a na Akademii múzických umění v Praze. Následně si svoje vzdělání doplnil na Akademii umění v Utrechtu v Nizozemí.

V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti. Vystupuje na mnoha sólových varhanních koncertech po celém světě – např. významné varhanní festivaly v USA, Japonsku, Austrálii, Singapuru, Švédsku, Norsku, Dánsku, Nizozemí, Belgii, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, SRN, Slovensku, Polsku atd. Vedle toho natočil celou řadu sólových CD, natáčí pro rozhlas a TV.

Jako docent od roku 1995 vyučuje na Hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mimo jiné založil nové studijní obory Hra na nástroj – varhany a Chrámová hudba. Od června 2016 zastává funkci děkana Pedagogické fakulty UHK.

V roce 1989 založil a dodnes jako umělecký ředitel vede významný Mezinárodní hudební festival – Letohrad.