Výzva Asociace děkanů pedagogických fakult ČR

Výzva Asociace děkanů pedagogických fakult ČR

Asociace děkanů pedagogických fakult ČR žádá Vládu ČR o naléhavé řešení finanční situace VŠ v ČR. Situace na pedagogických fakultách v ČR je a do budoucna bude stále více neudržitelná. Mzdy přestávají být konkurenceschopné, hrozí odchody zaměstnanců a tím i ohrožení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Tuto situaci vyřeší jedině razantní kroky, výrazné navýšení ročních rozpočtů pro VŠ, cílená podpora učitelských studijních programů (např. nových pětiletých profesních studijních programů).
Výhledově hrozí nedostatek učitelů v regionálním školství. Přípravu budoucích učitelů, která prošla a stále prochází největší kvalitativní změnou za posledních několik desítek let, je třeba finančně dostatečně podpořit a odvrátit tak kolaps systému.

Hradec Králové, 24. 5. 2024

prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Předseda Asociace děkanů PdF ČR

Výzva Asociace děkanů pedagogických fakult ČR