Setkání zástupců Asociace děkanů PdF s ministrem školství doc. Mikolášem Bekem

Dne 25. 9. se uskutečnilo velice důležité 1,5 hodinové jednání zástupců Asociace děkanů PdF a ministra školství doc. Mikuláše Beka. Asociaci děkanů PdF zastupovali – prof. František Vaníček, děkan PdF UHK a předseda AD PdF, doc. Ladislav Bláha, děkan PdF UJEP, místopředseda AD PdF a doc. Pavel Mentlík, děkan PdF ZČU, zástupce AD PdF v Národním konventu pro vzdělávání.
Na programu byla problematika financování PdF v ČR, otázka mezd a také otázky spojené s akreditacemi profesních studijních programů a s reformou VŠ přípravy učitelů.

Leave a comment