Pracovní setkání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR

Ve dnech 31. ledna až 2. února 2024 proběhne pracovní setkání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR na Pedagogické fakultě Univerzity J. Selyeho v Komárne.

V úvodní části celého programu vystoupí:

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho

Mgr. Róbert Zsembera, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., generálny riaditeľ Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Přednášky přednesou:

Mgr. Tünde Berta – Inštitút pre inováciu vzdelávania

Aktuality a zmeny vo verejnom školstve na Slovensku

prof. Ing. Viera Peterková, CSc. – dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Aktuality a výzvy vysokoškolského vzdelávania budúcich pedagógov na Slovensku

prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. – dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové

Současný stav pregraduální přípravy budoucích učitelů v ČR

 

Součástí programu jsou také plánované diskuze na související témata.

 

Leave a comment