Online jednání ze dne 29. ledna 2024

Asociace děkanů PdF ČR projednala na svém on-line zasedání dne 29. 1. 2024 předložené Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT, verze leden 2024). Navázala tak na projednání uvedených Rámcových požadavků na svých fakultách. Jednotlivé PdF ČR potom zaslaly samostatně MŠMT svoje připomínky, které AD PdF na svém dnešním zasedání projednala, zhodnotila a společné hlavní body připomínek formulovala do shrnutí určeného pro další jednání na MŠMT.

 

 

prof. František Vaníček na online jednání

prof. František Vaníček PdF UHK

Leave a comment