Bojujeme za zlepšení podmínek pedagogických fakult

Bojujeme za zlepšení podmínek pedagogických fakult

Prof. František Vaníček, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a děkan PdF UHK, se 30. srpna v Poslanecké sněmovně PČR zúčastnil jednání Podvýboru pro vědu a vysoké školy. Na programu byla především témata spojená s financováním VŠ a také financováním vědy a výzkumu. Ministra školství, zástupce MŠMT a poslance PČR prof. Vaníček seznámil se současnými problémy PdF v ČR v oblasti mezd, investic, personálních kapacit a dalšími problematickými oblastmi. Ministr školství přislíbil, že se co nejdříve sejde se zástupci Asociace děkanů PdF a bude tuto problematiku řešit.

Další příležitost jednat o situaci PdF bude mít docent Pavel Mentlík, děkan PdF ZČU na pátečním zasedání Národního konventu o vzdělávání.

Doufejme, že se podaří co nejdříve zlepšit situaci našich PdF, které jsou stěžejními vzdělavateli budoucích učitelů. Podpora vzdělávání je deklarovanou prioritou této vlády. Proto věříme, že vláda od slov a proklamací přejde k činům.

 

Bojujeme za zlepšení podmínek pedagogických fakult Bojujeme za zlepšení podmínek pedagogických fakult Bojujeme za zlepšení podmínek pedagogických fakult