doc. PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.

doc. PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Funkční období: 2022 – 2026

V roce 2005 dokončil studium magisterského oboru Speciální pedagogika se zaměřením na poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

V letech 2006—2010 na Univerzitě Palackého v Olomouci úspěšně absolvoval doktorský studijní program v oboru Speciální pedagogika.

V roce 2016 byl jmenován docentem v oboru Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Vojtech Regec je členem redakčních rád několika časopisů (Multicultural Learning and Teaching, Journal of Exceptional People) a působí také v rámci expertní skupiny Evropské komise Web Accessibility Directive Expert Group of the European Commission (e-Accesibility expert of the European Commission). Je členem pracovní komise pro přístupnost Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Jeho odborné zaměření se týká oblasti speciálněpedagogické propedeutiky, tyflopedie, psychopedie a speciálněpedagogického poradenství. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje využívání asistivních technologií u osob se zdravotním postižením. Vojtech Regec je autorem i spoluautorem celé řady právních norem, metodických předpisů i monitorovacích zpráv, které se týkají přístupnosti veřejné správy a digitálních technologií pro jedince se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním.

Byl řešitelem nebo spoluřešitelem vědeckých grantů na národní úrovni (GA ČR, TA ČR, SGS IGA) a mezinárodní úrovni (EEA/Norway Grant; State Administration of Foreign Experts Affairs, P. R. China, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund).

V roce 2018 získal v soutěži Zlatý Erb ocenění v kategorii „Osobnost za mimořádný přínos v informatizaci slovenských samospráv“.