prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Technická univerzita v Liberci

Funkční období: 2020 – 2024

Prof. RNDr. Jan Picek, Csc. pracoval jako analytik Českého statistického úřadu v Jablonci nad Nisou, od roku 1992 působí na Technické univerzitě v Liberci, nejprve jako odborný asistent na katedře matematiky (později katedra aplikované matematiky), kde vyučuje dodnes jako profesor v oboru Aplikovaná matematika.

Svoji odbornou práci zaměřuje především do oblasti neparametrické, robustní statistiky a neparametrické metody v oblasti teorie extrémních hodnot a aplikací statistické analýzy extrémních hodnot v klimatologii.