prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Univerzita karlova

Funkční období: 7/2020 – 6/2024

Michal Nedělka (1964) vystudoval ruský jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vzhledem k předešlému studiu klavíru a hry na cembalo na konzervatoři i ke své pedagogické práci se zabývá otázkami hudební tvořivosti-improvizace, analýzou hudebních děl pro potřeby pedagogické práce a vzděláváním seniorů v oblasti hudby.

Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty vyučuje od roku 1991 disciplíny spojené s problematikou, jíž se zabývá, a spolupracuje se zahraničními institucemi zaměřenými podobně. Je autorem monografií zabývajících se dějinami a analýzou liturgické hudby, soudobé české hudby a problematikou klavírní improvizace.