doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Jihočeská univerzita

Funkční období: 2022 – 2026

Působí od roku 2000 na katedře matematiky PF JU. V letech 2014–2018 byla proděkankou pro studium na PF JU, čtyři období členkou Akademického senátu PF JU, z toho třikrát vykonávala funkci jeho předsedkyně. Odborně se zaměřuje na didaktiku matematiky, je předsedkyní Rady oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ na PF JU.
Jako spoluautorka řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ získala v roce 2006 stříbrnou medaili v soutěži Best European Schoolbook na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Spolupracuje na tvorbě kurikulárních dokumentů v oblasti matematiky a její aplikace, je autorkou několika monografií, vědeckých článků a popularizačních textů.