doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Ostravská univerzita

Funkční období: 2020 – 2024

Narodil se v Ostravě a po ukončení magisterského studia působil jako učitel tělesné výchovy a fyziky na Základní škole Výhledy v Ostravě-Hošťálkovicích. V letech 2000–2001 absolvoval základní vojenskou službu, po které působil rok ve firmě Keystone Sports v USA (Colorado, služby ve sportovním průmyslu). Po návratu z USA vyučoval mezi léty 2002–2003 tělesnou výchovu a fyziku na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu. Mezi léty 2003–2005 působil jako odborný asistent se zaměřením na výuku fyziky na Institutu fyziky (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava).

Od roku 2005 působí na Katedře studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jako odborný asistent. Mezi léty 2007–2015 působil jako vedoucí výzkumného centra v Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Doktorské studium absolvoval v roce 2008 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (Kinantropologie). V roce 2014 získal na téže fakultě v oboru Kinantropologie titul docenta. Od stejného roku působil na Katedře studií lidského pohybu PdF OU jako docent se zaměřením na biomechaniku lidského pohybu a metodologii kinantropologického výzkumu. Mezi léty 2015–2016 působil jako prorektor pro mezinárodní vztahy Ostravské univerzity. Inicioval vznik Centra mezinárodních vztahů OU a vnitřní grantový systém univerzity VIA pro mobility studentů na univerzity do celého světa. Mezi léty 2016–2020 vedl Katedru studií lidského pohybu PdF OU.

Významně se podílel na vybudování mezinárodně uznávaného pracoviště, které má silnou personální a kvalifikační strukturu, je internacionalizované a řeší externí výzkumné i rozvojové granty. Daniel Jandačka stál za zrodem projektu Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví, jehož výstavba nyní probíhá na Černé louce v centru Ostravy. Podařilo se mu zapojit téměř celé pracoviště do jednoho z největších výzkumných grantů v historii Ostravské univerzity (HAIE – Program 4). Od listopadu 2020 do současnosti působí jako děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.