Děkanky a děkani Pedagogických fakult České republiky

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

doc. PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.