Vzděláváme pro budoucnost

Homepage

* ze setkání Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky v roce 2021 v Liberci

Aktuální vyjádření Asociace

Kdo jsme?

Sdružujeme všechny
Pedagogické fakulty v ČR

Asociace je unikátní projekt s cílem systémově zlepšovat vzdělávání pracovníků ve školství v České republice.

Spolupracujeme

Od sdílení dobré praxe, po společný postup ve věcech vzdělávací politiky. Asociace je upřímným prostorem, kde se radíme i sdílíme naše zkušenosti.

Mluvíme jedním hlasem

Spojili jsme se, aby byl slyšet racionální hlas při změnách ve školství. Máme za sebou přední české experty na vzdělávání a desetiletí zkušeností ve vzdělávání.